Veelgestelde vragen

Hieronder staat een aantal vragen die wij vaak krijgen. Hopelijk vindt u hier de informatie die u zoekt. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt u op de contactpagina.

Na de eerste en derde periode zijn er drie toetsdagen, na de tweede en vierde periode volgt er een toetsweek.

Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, muziek, kunst beeldend, techniek, mentoruur.

In de Blazersklas zit een combinatie van t/h/v leerlingen of een klas met alleen t/h of h/v leerlingen. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen je belangstelling voor de Blazersklas wordt meteen bij de aanmelding kenbaar gemaakt. De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan wordt er een wachtlijst aangelegd. De school houdt zich het recht voor om in te delen en deelname toe te staan op schoolorganisatorische gronden.

Er zijn geen speciale voorwaarden voor deelname, er komt geen selectieronde. Alleen de volgorde van inschrijving telt.

Als vastgesteld is welke leerlingen gaan deelnemen dan volgt een keuzeochtend met vakdocenten van de muziekschool; er wordt dan in overleg bekeken welk blaasinstrument het best bij elke leerling past. Uiteraard geeft de leerling een voorkeur op.

De Blazersklas loopt door tot en met klas 3 en gaat in de bovenbouw over in de orkestklas.

Voor deelname aan deze Blazersklas is het niet nodig dat je ervaring hebt; sterker nog: je hoeft nog helemaal niets van muziek te kunnen. Kijk hier voor meer informatie over deelnemen in de Blazersklas.

De kosten voor deelname zijn beperkt. Voor het lesmateriaal en de huur van de instrumenten ben je € 20‚= per maand kwijt. (€ 240‚=) per jaar. De instrumenten worden via school verzekerd. (± € 10‚= per jaar).

Het NOC*NSF heeft contacten met de hele Nederlandse sportwereld en karakteriseert zichzelf als “de bundeling van de sport in Nederland”. Deze organisatie heeft in samenwerking met de sportbonden een aantal voorwaarden omschreven waaraan de sporter moet voldoen om topsportleerling te mogen worden/ te blijven. Een paar van die regels zijn:

 • de sporter moet duidelijk een talent zijn in zijn/haar tak van sport (deel uit maken van een selectie team, meedoen aan regionale- of provinciale kampioenschappen), of
 • de sporter moet een ‘’volwaardig’’ bondsprogramma volgen, of
 • het moet duidelijk zijn dat hij/zij goed presteert in de betreffende leeftijdscategorie op landelijk niveau, of
 • de sporter behoort tot de hoogste categorie van sporters in zijn/haar sport.

Kijk voor meer informatie over de LOOT status in het Vademecum topsport.

Het Rodenborch-College is een school waar oog is voor elkaar. Dat staat niet voor niets in onze missie. Wij vinden het daarom belangrijk onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, daar waar nodig. Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie. Leerlingen kunnen een sociale vaardigheidstraining volgen, of maatwerkuren volgen. Lees hier meer over de begeleiding die wij bieden.

De mentor is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Mocht het nodig zijn, dan bieden we de leerling begeleiding gericht op het leerproces of persoonlijke begeleiding, gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast helpen we leerlingen om zich te ontwikkelen in het zelfstandig maken van keuzes. De mentor volgt de leerlingen nauwgezet en het begeleidingsproces verloopt planmatig en cyclisch.

 

Als het ons lukt om een les te laten vervangen, dan wordt de les overgenomen door een andere docent. Mocht dat niet lukken, dan blijven de leerlingen van klas 1 en 2 op school. Als het mogelijk is om de les te verplaatsen naar een eerste of laatste uur, dan hebben de leerlingen dat uur vrij.

Het uitgangspunt van het Rodenborch-College is dat wij actief proberen pestproblematiek te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar gemaakt en worden hier met hen regels over vastgesteld. Als pesten optreedt, wil de school het probleem goed signaleren en staat de school een duidelijke aanpak voor. Hierbij spelen pester, meelopers, slachtoffer en ouders een belangrijke rol. De integrale versie van het pestprotocol staat op de website.

De preventieve aanpak van de school bestaat uit de volgende punten:

 • Het voorkomen van pesten is een regelmatig terugkerend onderdeel van het lesprogramma leefstijl in klas 1.
 • Voorbeeldgedrag van medewerkers en stellingname t.a.v. “anders zijn” en agressief gedrag.
 • Vastleggen van omgangsregels en deze bespreken aan het begin van het schooljaar.
 • Informatie aan ouders tijdens ouderavonden en via de website.

De anti-pestcoördinator van onze school is Marian van ’t Root.

Een lesdag op school begint normaal gesproken om 8.30 en duurt tot uiterlijk 16.15 uur. Na twee uur is er steeds pauze. De lestijden zien er als volgt uit. Per dag kan het aantal lesuren dat je hebt verschillen.Voor brugklasleerlingen eindigen de lessen meestal om 14.20 uur of 15.20 uur.

 normaal onderbouw*normaal bovenbouw*minirooster onderbouw*minirooster bovenbouw*
108.30-09.2008.30-09.2008.30-09.1008.30-09.10
209.20-10.1009.20-10.1009.10-09.5009.10-09.50
310.30-11.2010.10-11.0010.10-10.5009.50-10.30
411.20-12.1011.20-12.1010.50-11.3010.50-11.30
512.40-13.3012.10-13.0011.30-12.1011.30-12.10
613.30-14.2013.30-14.2012.40-13.2012.10-12.50
714.30-15.2014.20-15.1013.20-14.0013.20-14.00
815.20-16.1015.20-16.1014.00-14.4014.00-14.40

 

Pauzetijden:

110.10-10.3011.00-11.2009.50-10.1010.30-10.50
212.10-12.4013.00-13.3012.10-12.4012.50-13.20
314.20-14.3015.10-15.20

* De topsport klassen 3T , 3H en 3V volgen het onderbouwrooster. De overige klassen in leerjaar 3 volgen de lestijden van de bovenbouw.

De resultaten van het Rodenborch-College zijn te vinden op scholenopdekaart.nl. Scholen op de kaart wordt ontwikkeld door de VO-raad en PO-Raad in samenwerking met Kennisnet.

Leerlingen die starten op het Rodenborch-College, hebben 1 brugklasjaar. Het advies van de basisschool bepaalt op welk niveau je instroomt.

 • met een vmbo-t advies: instroom in vmbo-t/havo brugklas
 • met een havo advies: instroom in vmbo-t/havo brugklas, havo brugklas of havo/vwo brugklas. Dit wordt met de basisschool en met de (ouders van de) leerling overlegd.
 • met een havo/vwo advies: instroom in havo brugklas, havo/vwo brugklas of vwo brugklas. Dit laatste kan nadat is gesproken met de basisschool.
 • met een vwo advies: instroom kan in havo/vwo brugklas of vwo brugklas.

Voor de extra begeleiding en de faciliteiten die de topsportleerling ontvangt vragen wij een bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). De ouderbijdrage is verdeeld in 3 groepen, namelijk bijdrage van 50, 100 of 200 euro. Dit is afhankelijk van de gevraagde faciliteiten en ontheffingen. Kijk voor meer informatie over deze kosten in het Vademecum topsport Rodenborch 2016-2017.

We zijn de enige officiële Topsport Talentschool in de regio, wat betekent dat de faciliteiten die we kunnen en mogen bieden wettelijk vastgelegd zijn.  De speciale faciliteiten die wij leerlingen met een Topsport Talentstatus bieden:

 • De NOC*NSF-talentstatus
 • Huiswerk en proefwerken
 • Een flexibel lesrooster
 • Vermindering onderwijstijd
 • Ontheffing van vakken
 • Gespreid examen
 • Gepersonaliseerd Leren
 • LOOT – begeleiding

Kijk hier voor meer informatie over LOOT.