loot

Het Rodenborch heeft sinds 2008 de LOOT-status en is daarmee een officiële Topsport Talentschool. Dat betekent dat wij topsporters faciliteiten mogen bieden waardoor ze school en sport kunnen combineren. Denk aan het afwijken van de onderwijstijd, roosters aanpassen aan het trainingsprogramma, ontheffing geven voor bepaalde vakken en eventueel het eindexamen spreiden over twee jaar. Het Rodenborch-College is een van de grootste Topsport Talentscholen van Nederland. Op de website van Stichting LOOT vind je hier alle informatie over.

Gepersonaliseerd onderwijs
Om de combinatie onderwijs en topsport te optimaliseren, bieden we de LOOT- leerlingen steeds vaker tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs. In de onderbouw vormen we daarom LOOT-klassen, met een aangepaste lessentabel. In overleg met sportverenigingen worden de trainingen tijdens de eerste en laatste uren van de lesdag gepland, en de lessen op het midden van de dag. In de eerste en laatste uren van de dag werken de LOOT-leerlingen die wél op school zijn, zelfstandig aan hun vakken met behulp van een studiewijzer en digitale leermiddelen. Zij worden ondersteund door vakdocenten. Bovendien vinden in deze uren de mentorgesprekken plaats. Ook voor de bovenbouwleerlingen geven we onderwijs op maat, naast reguliere lessen en persoonlijke begeleiding door vakdocenten en mentoren

Sporttalent? Start meteen op een Topsport Talentschool!
De afgelopen jaren zijn wij een kweekvijver geworden voor topsporters. De meeste getalenteerde sporters komen via hun sportclub bij ons terecht, maar het is ook mogelijk om jezelf aan te melden. Er zijn momenteel meer dan zestig verschillende sporten waarvan wij toptalenten in huis hebben en daar zijn we trots op. De meeste sporters starten op het Rodenborch-College zonder officiële LOOT-status of NOC*NSF-status omdat ze daar nog te jong voor zijn. Toch adviseren wij getalenteerde sporters om wel meteen in de brugklas bij ons te beginnen. Het is niet prettig als je van school moet veranderen op het moment dat je een LOOT-status krijgt.

Topsport en school, dat gaat prima samen
Ondanks dat iedere getalenteerde sporter gaat voor een professionele sportcarrière, zal niet iedereen dit ook daadwerkelijk bereiken. Daarom is het belangrijk om ook een middelbareschooldiploma te behalen. In nauw overleg met leerling, mentor, coach en ouders wordt een lesprogramma op maat gemaakt, dat aansluit op het intensieve trainingsprogramma. Onze ervaring is dat dit erg goed samengaat. Wij zien dat getalenteerde sporters hun doorzettingsvermogen en toewijding voor de sport vaak ook laten zien tijdens hun lessen op school.

Kosten
Topsporttalenten die gebruik maken van topsportfaciliteiten betalen een bijdrage die varieert van € 50 tot € 200, afhankelijk van de mate waarin studiefaciliteiten verleend worden en extra begeleiding nodig is.

Topsportcoördinator op het Rodenborch-College is Niels van Alebeek.

facebook Volg de Rodenborch-College topsporters op Facebook!

Formulieren

Hieronder staan de meest gebruikte formulieren en de belangrijkste algemene informatie.

Icoon

Studiepaspoort 2019 118.52 KB 90 downloads

...
Icoon

Formulier huiswerkbrief 97.00 KB 33 downloads

...
Icoon

Formulier inhaal toetsen 20.91 KB 66 downloads

...
Icoon

Topsport flyer 5.94 MB 82 downloads

...
Icoon

Leerlingbrochure topsport 25.28 MB 52 downloads

...