Het econasium is bedoeld voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. Je leert onderzoek te doen en dit toe te passen in je profielwerkstuk. Daarnaast bezoeken econasiumleerlingen congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Het econasium is een project dat samen met de universiteit van Tilburg wordt vormgegeven.

Het econasium is een goede voorbereiding op een universitaire studie, met name in de economie, econometrie of bedrijfseconomie. Leerlingen die voor dit project kiezen, krijgen op hun vwo-diploma een extra certificaat econasium. Hiermee zijn vrijstellingen in het vervolgonderwijs mogelijk.

Voor wie is Econasium?
Leerlingen die goed zijn in wiskunde en daarnaast het vak economie of management & organisatie volgen, kunnen in de bovenbouw kiezen voor de extra uitdaging econasium. Ze kiezen uiteindelijk zelf, maar als de mentor en leraren zien dat jouw talent hier ligt, dan zullen ze je wel nadrukkelijk stimuleren om mee te doen.