Rodenborch-111Als er problemen zijn die duidelijk met school te maken hebben, dan kunnen leerlingen en ouders deze het beste bespreken met de mentor of met de schooldirectie. Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als je er met de directie niet uit komt, dan kun je contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon op school is ook het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen als seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Vertrouwenspersonen zijn er voor zowel leerlingen en ouders als personeel. Pas als jij toestemt, betrekt de vertrouwenspersoon je ouders bij het probleem.

Ook kunnen we een leerling en/of ouders doorsturen naar een externe klachtencommissie. De vertrouwenspersoon legt het eerste contact en begeleidt de leerling en/of de ouders bij het melden van de klacht bij de klachtencommissie.

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de Raad van Bestuur van OMO. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase klachtenbehandeling op schoolniveau is doorlopen. De vertrouwenspersonen kunnen alles vertellen over deze procedure.

Drie docenten op het Rodenborch-College kunnen als vertrouwenspersoon geraadpleegd worden.

Het gaat om:

Mieke van Woerkom, René van Gerven en Tim van Alebeek.