Het Rodenborch-College maakt onderdeel uit van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).  Vanzelfsprekend wil OMO bevorderen dat er in haar scholen goed onderwijs wordt gegeven. Daartoe formuleerde ze in ‘Koers 2016’ en in de notitie ‘Zingeving en goed onderwijs. Samen goed op weg’ (2016) een aantal uitgangspunten die het Rodenborch-College van harte onderschrijft.  ‘Goed onderwijs’ richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Iedereen telt.

omoDiversiteit
Vanuit de katholieke traditie aanvaardt de school een diversiteit in levensbeschouwelijke opvattingen en ziet dit als een maatschappelijke realiteit. Een goed oriëntatiepunt of baken is het gedrag, passend bij de schoolgemeenschap, dat gericht is op ‘goed onderwijs’. Opvattingen kunnen en mogen verschillen, maar we blijven met elkaar in gesprek.

Schaalvoordelen
De vereniging OMO is opgericht in 1916 voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van OMO is Eugène Bernard. De Raad van Bestuur is bereikbaar via info@omo.nl of telefoonnummer 013-5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg.

Wil jij graag werken op het Rodenborch-College of een andere OMO-school? Bekijk dan het overzicht bij vacatures.