Bij het ontwikkelen van ons onderwijs vinden wij het belangrijk om ook de mening van leerlingen en hun ouders te horen. De teamleiders spelen hierbij een belangrijke rol. Per team worden ouders en leerlingen betrokken bij de evaluatie van het onderwijs, van de leerlingenbegeleiding en de dagelijkse gang van zaken op het Rodenborch.
Ouders zijn vertegenwoordigd in ouderklankbordgroepen die op vaste momenten met de teamleiders aan tafel zitten. Wij vinden het fijn als ouders zich aanmelden voor een klankbordgroep. Dat kan via de teamleiders.