Rodenborch-116Net als voor leerlingen geldt ook voor docenten: als je lekker in je vel zit, als je bezig bent met dingen die je leuk vindt en als je je omgeving als prettig en veilig ervaart, dan presteer je beter. Daarom doen wij er ook alles aan om te zorgen voor prettige werkomstandigheden bij ons op school. Daarbij hoort ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij stimuleren de volgende beroepswaarden: vrolijk, verrijkend, verrassend, vakmanschap en verantwoordelijk eigenaarschap. Deelname van docenten aan verschillende kennisnetwerken kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van deze eigenschappen

Onze docenten krijgen de komende jaren meer ruimte in hun rooster om deel te nemen aan pilots.  In deze pilots vinden docenten gezamenlijk uit welke werkwijze bijdraagt aan het realiseren van onze onderwijsdoelen. Daarbij baseren ze zich op hun praktijkervaringen en op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Als een pilot in de praktijk goede resultaten laat zien, dan wordt deze werkwijze steeds verder ingevoerd.

Kijk hier voor een overzicht van al onze docenten en medewerkers.