Op het Rodenborch-College hebben we twee decanen, een voor de afdeling vmbo-t en een voor de afdeling havo-vwo. Zij ondersteunen leerlingen bij het maken van belangrijke keuzes.

Wat is een decaan?
Een decaan geeft voorlichting over studie- en beroepskeuze op het voortgezet onderwijs. Binnen de RB-decaanschoolorganisatie wordt het loopbaanoriënterende en –begeleidende (LOB)orgaan waarvan de decaan deel uitmaakt, het ‘decanaat’ genoemd. Op het Rodenborch is Paul van Ostaijen de decaan van het vmbo en Frank Brouwers van het havo/vwo. Beide decanen zijn 2e lijns-decanen. Dit betekent, dat je veelal met je mentor (1e lijn) in gesprek bent over je loopbaan. Als je vastloopt ga je naar je decaan.

Op het Rodenborch hebben alle LOB- activiteiten te maken met vijf loopbaancompetenties:

1: Kwaliteitenreflectie (Wie ben ik en wat kan ik?)
2: Motievenreflectie (Wat wil ik en waarom wil ik dat?)
3: Werkexploratie (Waar vind ik werk dat bij me past?)
4: Loopbaansturing (Hoe bereik ik dat?)
5: Netwerken (Wie kan me daarbij helpen?)

Wat doet een decaan?

  • Informatie en advies geven over studie- en beroepsmogelijkheden, profielen en vakkenpakketten.
  • Coördineren van activiteiten rond loopbaanoriëntatie en –begeleiding.
  • Onderhouden van contacten met het mbo, hbo & wo.
  • Informeren en adviseren van leerlingen en docenten omtrent instroom binnen de school. (bijvoorbeeld wanneer een leerling wil overstappen op een ander niveau)
  • Opstellen, afnemen en bespreken van beroepskeuze- en interessetests bij leerlingen.
  • Adviseren van de directie op het gebied van de te gebruiken LOB-tests op school.
  • Verzamelen en beheren van informatie met betrekking tot vervolgopleidingen.
  • Voorlichten van docenten en mentoren op het gebied van LOB.
  • Deelnemen aan overleg met collega-decanen en bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering

In principe is de decaan elke donderdag te bereiken, maar je kunt ook (per mail) een afspraak maken voor een ander tijdstip:

Decaan havo-vwo: Frank Brouwers

Decaan vmbo-t    : Paul van Ostaijen