Jaarlijks worden de resultaten van onze school gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl. Op deze site staan het slaagpercentage, examencijfers en doorstroom binnen de school. Maar ook zie je hier hoe ouders onze school waarderen.

De cijfers worden jaarlijks vernieuwd door de VO-raad.