Welkom op het Rodenborch

Rodenborch-137“Het Rodenborch is een school waar hard gewerkt wordt maar waar ook ruimte is voor gezelligheid. We vinden het belangrijk dat leerlingen onze school ervaren als een veilige plek waar ze zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Daar zijn regels en afspraken voor nodig waar iedereen zich aan dient te houden. Op onze school krijg je alle ruimte om je eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Aan het einde van je middelbareschooltijd verlaat je het Rodenborch-College met een diploma op zak én een goed beeld van je eigen talenten. Daarnaast vinden we het minstens zo belangrijk dat je bij ons geleerd hebt om op een prettige manier met anderen samen te werken en dat je respect en waardering hebt voor andermans opvattingen en talenten.”

Marjo van IJzendoorn (rector) en René van de Meerendonk (conrector)

Samenwerkingsverband De Meijerij

Samenwerkingsverband De Meijerij

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij.
LEES MEER
Gezonde school en partners

Gezonde school en partners

Onze school draagt het keurmerk 'Gezonde school'. Dat betekent onder andere dat het Rodenborch College rookvrij is.
LEES MEER
Vakantieplanning

Vakantieplanning

Vakantieplanning 2019-2020
LEES MEER
Docenten en leerlingen werken aan nieuwe school in de Groote Wielen

Docenten en leerlingen werken aan nieuwe school in de Groote Wielen

In de afgelopen maanden hebben docenten en leerlingen hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe school in de Groote Wielen.
LEES MEER
Zij-instroom

Zij-instroom

Op het Rodenborch-College krijgen we ieder schooljaar leerlingen van andere middelbare scholen die toegang vragen tot onze school. Dat kan zijn vanwege een verhuizing, maar ook omdat ze van hun huidige school af moeten of willen. Helaas hebben wij maar beperkt plek voor leerlingen van andere scholen.
LEES MEER
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

In de loop van het schooljaar zullen we met enige regelmaat nieuwsbrieven uitbrengen om u op de hoogte te houden.
LEES MEER
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het is bijna niet te missen. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties, ook scholen, voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR).
LEES MEER
De Schoolgids 2019-2020

De Schoolgids 2019-2020

In de Schoolgids 2018-2019 staat alle informatie over het Rodenborch-College die je als ouder of leerling nodig hebt over de school. Denk hierbij aan zaken als begeleiding en zorg, pestprotocol, afspraken en regels, rechten en plichten, het toelatingsbeleid en verzekeringen.
LEES MEER
De resultaten van onze school

De resultaten van onze school

Jaarlijks worden de resultaten van onze school gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl. Op deze site staan het slaagpercentage, examencijfers en doorstroom binnen de school. Maar ook zie je hier hoe ouders onze school waarderen.
LEES MEER
Teams en mentor

Teams en mentor

Om de lijntjes tussen mentoren, leerlingen en ouders zo kort mogelijk te houden, werken we met teams. Zo heb je als leerling en als ouders altijd een vast aanspreekpunt. De mentor vormt de spil in het contact tussen docenten, leerlingen en hun ouders.
LEES MEER
Rodenborch en OMO

Rodenborch en OMO

Het Rodenborch-College maakt onderdeel uit van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De uitgangspunten van de OMO-notitie '‘Zingeving en goed onderwijs' worden door onze school onderschreven. ‘Goed onderwijs’ richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Iedereen telt.
LEES MEER
Onze docenten

Onze docenten

Net als voor leerlingen geldt ook voor docenten: als je lekker in je vel zit, als je bezig bent met dingen die je leuk vindt en als je je omgeving als prettig en veilig ervaart, dan presteer je beter. Daarom doen wij er ook alles aan om te zorgen voor prettige werkomstandigheden.
LEES MEER
Decanen denken mee

Decanen denken mee

De decaan geeft informatie aan leerlingen en ouders over de te maken keuzes en over mogelijkheden van vervolgstudies en beroepen. Dit gebeurt zowel klassikaal als individueel. Ook organiseert de decaan beroepsoriënterende stageactiviteiten.
LEES MEER
Vertrouwenspersonen zijn er voor jou

Vertrouwenspersonen zijn er voor jou

Als er problemen zijn die duidelijk met school te maken hebben, dan kunnen leerlingen en ouders deze het beste bespreken met de mentor of met de schooldirectie. Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.
LEES MEER
Praat mee in een klankbordgroep

Praat mee in een klankbordgroep

Bij het ontwikkelen van ons onderwijs vinden wij het belangrijk om ook de mening van leerlingen en hun ouders te betrekken. Per team worden ouders en leerlingen betrokken bij de evaluatie van het onderwijs, van de leerlingenbegeleiding en de dagelijkse gang van zaken.
LEES MEER
De oudervereniging

De oudervereniging

De oudervereniging zet zich samen met de school in om de leerlingen een fijne, leerzame, leuke en vormende middelbareschooltijd te laten beleven. Om dit doel te bereiken, stimuleert de oudervereniging de betrokkenheid van ouders en verzorgers bij de school.
LEES MEER
Tandem Studiebegeleiding

Tandem Studiebegeleiding

Tandem Studiebegeleiding biedt sinds 2017 extra ondersteuning aan leerlingen van het Rodenborch College, tijdens en na schooltijd.
LEES MEER
Stage AOS Den Bosch

Stage AOS Den Bosch

Het Rodenborch-College maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool (AOSMB).
LEES MEER

Leerlingbegeleiding

Vakanties

Bekijk hier 2017/2018

Naar agenda

Maandagenda

Bekijk hier de maandagenda

Naar agenda

Van de decaan

Studiefinanciering: hoe werkt het?

Studiefinanciering: hoe werkt het?

Uw kind doet dit jaar eindexamen. Een spannend jaar, waarin ook vooruit gekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren aan een hogeschool of universiteit!
LEES MEER
Conferentie ‘Talent en loopbaan’

Conferentie ‘Talent en loopbaan’

Op 16 november jl. vond de conferentie ‘Talent en loopbaan’ plaats op de Noordkade in Veghel. Meer dan 250 deelnemers vanuit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven spraken met elkaar over samenwerking in verschillende workshops en inspiratiesessies.
LEES MEER
Profielkeuze-avond VIP

Profielkeuze-avond VIP

De profielkeuze-avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van H/V 3. Op deze avond nemen de teamleider en decaan u mee in de verschillende profielen en het loopbaanwiel.
LEES MEER
Inloggen in dedecaan.net voor ouders

Inloggen in dedecaan.net voor oude...

Ook dit schooljaar werkt het Rodenborch-College met DeDecaan.net. Wij maken o.a. gebruik van de portfoliomogelijkheden van de website, waarin u als ouder ook (gratis) mee kunt meekijken.
LEES MEER

Wist je dit al?

Niet genoeg geld om mee te doen?

Niet genoeg geld om mee te doen?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum.
LEES MEER
Nieuwe zorgcoördinator

Nieuwe zorgcoördinator

Dit jaar ben ik gestart als zorgcoördinator op het Rodenborch College en via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen.
LEES MEER

Van de oudervereniging

Verslag thema-avond is uw kind ook zo veel in beeld?

Verslag thema-avond is uw kind ook zo veel in beeld?

Veel ouders vragen zich wel eens af of hun kind niet te veel gamet. Reden om op de thema-avond die de oudervereniging op donderdag 10 oktober organiseerde aandacht te besteden aan het online gedrag van tieners.
LEES MEER
Thema-avond Oudervereniging op 10 oktober 2019: is uw kind ook zo veel in beeld?

Thema-avond Oudervereniging op 10 oktober 2019: is uw kind ook zo veel in beeld?

Beeldschermen en kinderen. Insta, gamen, appen, youtube. Het hoort er bij. Het levert veel op. Maar het vergt ook het nodige. Waar ligt de grens tussen ‘prima’ en ‘te veel’? Of zelfs ‘verslavend’?
LEES MEER

Van de leerlingen

De leerlingenraad

De leerlingenraad

Woensdag 13 november vonden de sollicitaties voor de leerlingenraad plaats. Sinds de start schooljaar 2019-2020 werven de leerlingen van de leerlingenraad nieuwe leden.
LEES MEER
Project wetenschap voor 2H/V

Project wetenschap voor 2H/V

De toetsweek is afgelopen, tijd voor de projectweek!
LEES MEER
Leerlingen 4vwo doen try-out op Radboud universiteit

Leerlingen 4vwo doen try-out op Radboud universiteit

Met 4 vwo zijn we naar de Radboud Try-Out geweest. Er waren studenten die vertelden over de universiteit en studeren.
LEES MEER