Om meteen een goed beeld te krijgen van de groepsdynamiek en de rol die een kind daarin neemt, starten we in de brugklassen voor alle leerlingen met het project GOED! GOED staat voor GroepsOntwikkeling En Dynamiek. De mentoren en ambulante begeleiders draaien ook mee in dit project. Je ziet vaak al snel wie een voortrekkersrol neemt, wie buiten de groep valt, wie een positieve of juist negatieve invloed heeft op de groep. Door dat te benoemen en er samen over te praten, worden kinderen zich meer bewust van hun eigen rol in de klas. Dat heeft een positief effect, hebben we gemerkt.
Leerlingen voelen zich veilig en prettig als er een goede werksfeer is in de klas en dat is ook voor docenten fijn werken.

Preventief
GOED! heeft drie belangrijke doelen, die elkaar in de uitvoering versterken:

  • Doel is om vanuit een preventieve werking de brugklassen te begeleiden, zorgleerlingen beter in beeld te krijgen en daar waar nodig de groepsontwikkeling te ondersteunen. Hier hebben de mentoren een signalerende en begeleidende rol.
  • Positieve groepsvorming stimuleren: het functioneren van de klas als groep positief beïnvloeden zodat de sfeer verbetert en er beter gewerkt en geleerd kan worden.
  • Sociale vaardigheden aanleren: leerlingen in hun eigen klas belangrijke sociale vaardigheden aanleren en laten oefenen.
 Het resultaat van spontane groepsvorming is altijd onzeker. Soms vormt de groep zich vanzelf tot een positieve, plezierige, stabiele klas waarin veilig en goed gewerkt kan worden. Maar de groep kan ook een negatief en onrustig karakter aannemen. Leerlingen voelen zich dan onveilig, docenten hebben hun handen vol aan de klas en de leerresultaten vallen tegen.

Ook hier heeft de mentor een cruciale rol, net als de teamleider. Daarnaast zijn zowel de ambulant begeleiders vanuit Vlechtwerk en de zorgcoördinator nauw betrokken bij het gehele (groeps)proces.