De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor sommige leerlingen best groot. Vooral als je op de basisschool niet veel huiswerk kreeg. En voor de een is het nou eenmaal makkelijker om structuur aan te brengen in het leren dan voor de ander. Ook kan faalangst een groot effect hebben op studieresultaten. Daarom kun je bij ons maatwerkuren volgen.
Ondersteunen
Doel van het maatwerkuur is om gedurende een, maar maximaal twee periodes een leerling extra te ondersteunen. Dit kan zijn voor een vak zoals wiskunde, Engels, voor rekenvaardigheden, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden of een training op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst of concentratie- en taakaanpak.
Voor wie?
Voorafgaand aan elke maatwerkperiode wordt door de teamleider bij alle mentoren en vakdocenten
geïnventariseerd welke leerling voor welk maatwerkuur in aanmerking komt. In de eerste periode van het
schooljaar wordt de informatie van het jaar ervoor gebruikt.
Het maatwerkuur wordt op een zevende lesuur en in uitzonderingsgevallen op het achtste uur gepland in het rooster.