Op het Rodenborch-College krijgen we ieder schooljaar leerlingen van andere middelbare scholen die toegang vragen tot onze school. Dat kan zijn vanwege een verhuizing, maar ook omdat ze van hun huidige school af moeten of willen. Helaas hebben wij maar beperkt plek voor leerlingen van andere scholen. Onder zij-instromers verstaan we leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs willen overstappen naar het Rodenborch-College.

Vanaf 1 maart staat het formulier voor de aanmelding voor zij-instroom op onze site.