Wessel Bongers, oud-leerling van het Rodenborch, is zijn studie dit jaar succesvol begonnen. Hij kreeg een studiebeurs. Lees het onderstaande bericht voor meer informatie.

 

Vijftien eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry hebben woensdag 16 oktober een beurs ontvangen ter waarde van €2019. Deze STimuleringsbeurzen worden toegekend door de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op basis van de extra bèta-activiteiten, de maatschappelijke activiteiten en de originaliteit en creativiteit van het profielwerkstuk van de kandidaten. Tijdens deze zevende editie werd de honderdste beurs uitgereikt.

Elke eerstejaars student met een gemiddeld eindexamencijfer van 6,5 of hoger maakte kans op één van de STimuleringsbeurzen. Van de acht meisjes en zeven jongens die de STimuleringsbeurs hebben ontvangen, zijn 10 studenten afkomstig uit Nederland. Sinds 2017 is de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry geheel Engelstalig, waardoor de opleiding ook steeds meer internationale studenten aantrekt. Daarom zijn er dit jaar ook vijf internationale studenten die een beurs hebben gekregen. De beurzen worden voor de zevende maal uitgereikt. De TU/e wil hiermee benadrukken dat er veel vraag is naar afgestudeerde scheikundig technologen.

Sinds 2013 zet de faculteit jaarlijks een bedrag van €40.000 voor de beurzen in. Dit geld is afkomstig van de diverse spin-off bedrijven (opgericht door oud-masterstudenten of -promovendi) van de faculteit en is ondergebracht in het TU/e Amandus H. Lundqvist Scholarship Program (ALSP).