De profielkeuze-avond op 9 november is bedoeld voor leerlingen en ouders van H/V 3. Op deze avond nemen de teamleider en decaan u mee in de verschillende profielen en het loopbaanwiel.
-Het havo-programma start om 19.30(-20.35) in de aula van gebouw B. De koffie staat klaar om 19.15.
-Het vwo-programma start om 20.15(-21.20) in de aula van gebouw B. De koffie staat klaar om 20.00.
Uw zoon/dochter draagt ook bij aan deze avond d.m.v. een presentatie over een bepaald profiel.
Het kan interessant zijn om de uitkomst van Qompas profielkeuze met uw kind te bespreken als voorbereiding op deze avond.
NB: voor de ouders van kinderen uit J3 wordt de informatie op woensdagavond 8 november, aansluitend aan de jenaplanviering.