Op woensdagavond 20 november vond de ouderavond ‘helpen kiezen voor ouders’ plaats op het Rodenborch-College i.s.m. het Jeroen Bosch College, Hermien Miltenburg en studenten. Het was een interactieve avond waarin Hermien, studenten en decanen samen met ouders zijn ingegaan op vraagstukken rondom studeren. Hermien sloot de avond af met Je ‘kunt een paard naar de rivier brengen….maar het niet dwingen te drinken.’ Uiteindelijk dient uw kind, de leerling, zelf een studiekeuze te maken. De PowerPoint van deze avond is te vinden bij downloads – decanaat.