Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren wordt de contributie of het lesgeld betaald. In bepaalde gevallen worden ook de benodigde attributen bekostigd.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het sport en cultuurfonds. De aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair. Voor het Rodenborch-College ben ik al enkele jaren de intermediair.
U kunt met mij contact opnemen. De afhandeling geschiedt uiterst discreet.

Met vriendelijke groet,

Theo Baten
t.baten@rodenborch.nl