Leerlingen en docenten van het Rodenborch-College werken steeds meer digitaal. Veel leerlingen gebruiken een laptop en alle methodes die in de onderbouw gebruikt worden hebben, naast het boek, een digitaal aanbod. Om dit aanbod makkelijk bereikbaar te maken voor leerlingen zijn we al enkele jaren op zoek naar een geschikt platform. De meeste aanbieders van een platform hebben afspraken met één of enkele uitgevers. Kiezen voor zo’n platform dwingt secties te werken met de methode die hieraan gekoppeld is. Magister.me is het eerste platform dat vrijwel alle methodes kan ontsluiten. Vorig schooljaar hebben de eerste scholen gewerkt met Magister.me. Na een aantal voorlichtingsrondes met zowel de schoolleiding als docenten hebben ook wij er voor gekozen om in de leerjaren 1 tot en met 3 te gaan werken met Magister.me. Leerlingen hebben nog maar één inlog. De leerlingen hebben een redelijk overzicht wat ze moeten doen en kunnen voor zichzelf afvinken wat ze hebben gedaan. De docent heeft hierdoor ook een beter overzicht. Tevens beschikt de docent over een dashboardfunctie. Hierdoor heeft de docent precies in beeld hoever een leerling is, waar hij/zij moeite mee heeft en waar de docent dus extra aandacht aan moet besteden.

Inmiddels hebben de leerlingen bijna één periode gewerkt met Magister.me. Zowel met docenten als leerlingen en ouders hebben we geëvalueerd. Over het algemeen is men tevreden over Magister.me en ziet men de voordelen, zeker als in de toekomst alle mogelijkheden worden benut. Er zijn ook aandachts- en verbeterpunten van uiteenlopende aard. Zo hebben we te maken gehad met een kabelbreuk, waardoor de wifi wegviel. Nog niet alle methodes konden makkelijk gekoppeld worden met Magister.me. Er zijn ouders die behoefte hebben aan een eigen account van Magister.me. Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar zoals er ook nog geen app is. Leerlingen vinden het lastig dat ze geen goed overzicht hebben van de toetsen. Er is met de docenten onlangs afgesproken dat zij in de studiewijzer van periode 2 de toetsen zichtbaar noteren in de leerlijn op Magister.me. In de studiewijzer van periode 2 zal er ook een andere weekaanduiding worden gebruikt. Voor leerlingen was het namelijk niet altijd meteen helder in welke week ze moesten kijken. In het vervolg zal een weeknummer, overeenkomstig met de agenda uit Magister, en de datum van de eerste schooldag van de week te zien zijn.

We streven steeds meer naar persoonlijk leren. Magister.me is hier een geschikt hulpmiddel bij. Docenten kunnen maatwerk bieden, zij kunnen namelijk opdrachten per individu klaar zetten in Magister.me. Ook vakoverstijgende opdrachten, die passen bij het werken in projecten, kunnen in Magister.me zichtbaar worden gemaakt voor de leerlingen. Bij wiskunde en de verschillende talen gaan we steeds meer modulair werken: zodra een leerling de stof beheerst kan hij naar de volgende module. Ook hiervoor is Magister.me zeer geschikt.