Kwisutbeter op het Rodenborch
Zaterdag 30 november vormde onze school het decor van één van de onderdelen van “Kwisutbeter”, dé kwis van Rosmalen. In onze studieruimte was het voor de deelnemers zweten geblazen. Zij werden deze avond getrakteerd op een Rosmalens dictee.
Van ieder team moest één teamlid zich melden op onze school. Allereerst kregen de deelnemers de Nederlandse tekst te horen, daarna de Rosmalense versie. Dat was ook de versie die geschreven moest worden.
Het dictee was slechts een klein (geheim) onderdeel van een avondvullend programma, waar veel mensen in Rosmalen met plezier aan deelgenomen hebben.