Wanneer jongeren te maken krijgen met het verlies van iemand  met wie de band zeer sterk was, vooral binnen het gezin, vader, moeder, broer, zus en ook een opa of oma, wordt hun veerkracht op de proef gesteld. Ook als de band minder sterk was, kan het overlijden als heel confronterend worden ervaren. De eerste keer dat een jongere een overlijden dichtbij meemaakt,  kan het zijn dat de jongere daarmee opeens de eindigheid van het leven beseft, ook dat van ouders. Vaak laten ze hun verdriet naar buiten toe niet zien, terwijl het er wel zit. Veel jongeren voelen zich alleen met hun probleem. Uit onderzoek is gebleken dat het delen  van rouw met leeftijdgenoten van groot belang is.

Wanneer jongeren geconfronteerd worden met verlies en rouw heeft dit vaak invloed op hun functioneren op school. Dit is voor ons als school aanleiding geweest om een ondersteuningsgroep voor rouwende jongeren op te zetten, dit schooljaar voor de derde maal.

De groep zal bestaan uit minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers tussen 12  en 18 jaar, van wie een dierbaar persoon is overleden. Zij worden begeleid door twee docenten van onze school, te weten mw. Dimphy van de Sande en dhr. Garry Zuidland. De 5 of 6 bijeenkomsten staan gepland op dinsdagmiddag tijdens het 8e lesuur (15.20 – 16.10) in de maanden januari en februari.

Voor alle ouders / verzorgers van de deelnemende kinderen volgt er een informatieavond op maandag 17 december om 19.00 uur, waarin globaal de opzet van de bijeenkomsten wordt besproken en achtergrondinformatie wordt verstrekt.

Wanneer u het, samen met uw zoon of dochter, wenselijk acht dat uw zoon of dochter deelneemt aan deze bijeenkomsten dan verzoeken we u dit per e-mail via één van onderstaande mailadressen aan ons door te geven. We willen u vragen om dit voor het begin van de herfstvakantie, uiterlijk 13 oktober a.s. te doen en  hierbij ook aan te geven of u bij de informatiebijeenkomst zult zijn.

Met vriendelijke groet,

Garry Zuidland: g.zuidland@rodenborch.nl

Dimphy van de Sande: d.v.d.sande@rodenborch.nl