‘It takes a village to raise a child’, luidt een Afrikaans spreekwoord. In het belang van het ontwikkelen van de kinderen hecht het Rodenborch-College veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. Hoe beter de relatie tussen school, kind en ouders is, hoe meer samenhang er is tussen de twee werelden waarin het kind leeft en wordt opgevoed. De school investeert in de relatie met ouders en vraagt ook jullie om in die relatie te investeren. De mentor speelt een belangrijke rol in het contact tussen school, kind en ouders.

Behalve over het functioneren van de leerling, wordt er ook regelmatig met ouders gesproken over beleidskwesties en de uitwerking ervan. Jullie merken immers of bepaalde beleidskeuzes die wij maken wel of niet goed uitpakken voor het kind. We bieden daarom veel ruimte aan ouders om hun mening en ervaringen met ons te delen.

Oudervereniging

Klankbordgroepen ouders

Terug naar groep 7/8