Sinds dit schooljaar is Niek Spooren coördinator profielwerkstukken, daarnaast werkt hij mee aan het leeratelier.
‘Als coördinator profielwerkstukken ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom het profielwerkstuk (pws)’, begint Niek. ‘Leerlingen van havo en vwo starten in de voorexamenklassen met het kiezen van een onderwerp en maken het pws in de examenklas af. Ik zorg onder andere voor het tijdpad, het toewijzen van de pws-begeleiders en het beschikbaar maken van het documentatiemateriaal. Ik vind het interessant om bij te dragen aan de ontwikkeling van de onderzoekvaardigheden van onze leerlingen. Die hebben ze hard nodig op het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. Ook geeft het profielwerkstuk leerlingen een unieke kans om zich verder te verdiepen in een onderwerp waarin ze geïnteresseerd zijn, of dat aansluit op de vervolgopleiding.

Het werk in het leeratelier is tweeledig: enerzijds is het bedoeld voor stagiaires en anderzijds voor docenten. De stagiaires draaien via het leeratelier mee op een OMO-school. Ze kijken hoe het eraan toe gaat in de dagelijkse praktijk en bekijken onder andere het schoolplan. Zelf nemen ze de laatste inzichten op onderwijs mee.
Docenten wisselen good practices met elkaar uit, bijvoorbeeld over persoonlijk leren. We komen bij elkaar op school dat is een van de leukste kanten aan het leeratelier: bij elkaar in de keuken kijken. In het leeratelier wordt ook onderzoek gedaan om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onderwijs op de verschillende scholen.

Het Rodenborch is een fijne werkplek: er heerst een open, collegiale sfeer. Dat geldt voor collega’s onderling maar ook voor de leerlingen’, aldus Niek.