Open dag zaterdag 11 januari 2020

Zaterdag 11 januari 2020 houdt het Rodenborch-College een open dag. Vanaf 9 uur tot 13.00 uur zijn alle leerlingen van groepen 7 en 8 die interesse hebben in onze school van harte welkom.

Snuffelstages voor groep 8

Wil je graag kennismaken met onze school op een gewone lesdag? Dat kan! Op vijf woensdagmiddagen ontvangen we basisschoolleerlingen om proeflessen te volgen. Zo kun je al een beetje ervaren hoe het is om les te krijgen op het voortgezet onderwijs.

Nieuwbouw

Zoals eerder is bericht, gaan het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College samen een nieuwe school bouwen aan de Grote Vlietlaan in de Groote Wielen. In 2022 hopen we ons nieuwe gebouw te kunnen betrekken.

Talentontwikkeling

In het kader van talentontwikkeling en de overstap van basisschool naar de middelbare school hebben KC De Troubadour en het Rodenborch-College de afgelopen twee jaar de leerlingen zichzelf gepresenteerd aan hun nieuwe mentor.

Het zorgteam

Als een leerling zorg nodig heeft die de reguliere ondersteuning van de mentor overstijgt, dan wordt een beroep gedaan op het zorgteam van de school. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het opstarten van dit traject en zorgt dat de continuïteit in de ondersteuning wordt gewaarborgd. Het Rodenborch-College werkt binnen de school met vijf zorgniveaus waarmee leerlingen (tijdelijk) ondersteuning krijgen van een persoonlijke coach en waar nodig ambulant begeleider.

Het Rodenborch is een Topsport Talentschool

Het Rodenborch heeft sinds 2008 een LOOT-status en is een officiële Topsport Talentschool. Dat betekent dat wij topsporters speciale faciliteiten mogen bieden waardoor ze school en sport zo goed mogelijk kunnen combineren.

Leren op het Rodenborch

Het Rodenborch-College biedt onderwijs aan dat je voorbereidt op de eisen van deze tijd. Wij vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen leren hoe ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. Daarom zijn er lesuren voor projecten en talentontwikkeling.