Loading...

Welkom op het Rodenborch

Rodenborch-137“Het Rodenborch is een school waar hard gewerkt wordt maar waar ook ruimte is voor gezelligheid. We vinden het belangrijk dat leerlingen onze school ervaren als een veilige plek waar ze zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Daar zijn regels en afspraken voor nodig waar iedereen zich aan dient te houden. Op onze school krijg je alle ruimte om je eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Aan het einde van je middelbareschooltijd verlaat je het Rodenborch-College met een diploma op zak én een goed beeld van je eigen talenten. Daarnaast vinden we het minstens zo belangrijk dat je bij ons geleerd hebt om op een prettige manier met anderen samen te werken en dat je respect en waardering hebt voor andermans opvattingen en talenten.”

Marjo van IJzendoorn (rector) en René van de Meerendonk (conrector)

Zij-instroom

Zij-instroom

Op het Rodenborch-College krijgen we ieder schooljaar leerlingen van andere middelbare scholen die toegang vragen tot onze school. Dat kan zijn vanwege een verhuizing, maar ook omdat ze van hun huidige school af moeten of willen. Helaas hebben wij maar beperkt plek voor leerlingen van andere scholen.
LEES MEER
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

In de loop van het schooljaar zullen we met enige regelmaat nieuwsbrieven uitbrengen om u op de hoogte te houden.
LEES MEER
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het is bijna niet te missen. Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties, ook scholen, voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR).
LEES MEER
De Schoolgids 2018-2019

De Schoolgids 2018-2019

In de Schoolgids 2018-2019 staat alle informatie over het Rodenborch-College die je als ouder of leerling nodig hebt over de school. Denk hierbij aan zaken als begeleiding en zorg, pestprotocol, afspraken en regels, rechten en plichten, het toelatingsbeleid en verzekeringen.
LEES MEER
De resultaten van onze school

De resultaten van onze school

Jaarlijks worden de resultaten van onze school gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl. Op deze site staan het slaagpercentage, examencijfers en doorstroom binnen de school. Maar ook zie je hier hoe ouders onze school waarderen.
LEES MEER
Teams en mentor

Teams en mentor

Om de lijntjes tussen mentoren, leerlingen en ouders zo kort mogelijk te houden, werken we met teams. Zo heb je als leerling en als ouders altijd een vast aanspreekpunt. De mentor vormt de spil in het contact tussen docenten, leerlingen en hun ouders.
LEES MEER
Rodenborch en OMO

Rodenborch en OMO

Het Rodenborch-College maakt onderdeel uit van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De uitgangspunten van de OMO-notitie '‘Zingeving en goed onderwijs' worden door onze school onderschreven. ‘Goed onderwijs’ richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Iedereen telt.
LEES MEER
Onze docenten

Onze docenten

Net als voor leerlingen geldt ook voor docenten: als je lekker in je vel zit, als je bezig bent met dingen die je leuk vindt en als je je omgeving als prettig en veilig ervaart, dan presteer je beter. Daarom doen wij er ook alles aan om te zorgen voor prettige werkomstandigheden.
LEES MEER
Decanen denken mee

Decanen denken mee

De decaan geeft informatie aan leerlingen en ouders over de te maken keuzes en over mogelijkheden van vervolgstudies en beroepen. Dit gebeurt zowel klassikaal als individueel. Ook organiseert de decaan beroepsoriënterende stageactiviteiten.
LEES MEER
Vertrouwenspersonen zijn er voor jou

Vertrouwenspersonen zijn er voor jou

Als er problemen zijn die duidelijk met school te maken hebben, dan kunnen leerlingen en ouders deze het beste bespreken met de mentor of met de schooldirectie. Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.
LEES MEER
Praat mee in een klankbordgroep

Praat mee in een klankbordgroep

Bij het ontwikkelen van ons onderwijs vinden wij het belangrijk om ook de mening van leerlingen en hun ouders te betrekken. Per team worden ouders en leerlingen betrokken bij de evaluatie van het onderwijs, van de leerlingenbegeleiding en de dagelijkse gang van zaken.
LEES MEER
De oudervereniging

De oudervereniging

De oudervereniging zet zich samen met de school in om de leerlingen een fijne, leerzame, leuke en vormende middelbareschooltijd te laten beleven. Om dit doel te bereiken, stimuleert de oudervereniging de betrokkenheid van ouders en verzorgers bij de school.
LEES MEER
Tandem Studiebegeleiding

Tandem Studiebegeleiding

Tandem Studiebegeleiding biedt sinds 2017 extra ondersteuning aan leerlingen van het Rodenborch College, tijdens en na schooltijd.
LEES MEER
Stage AOS Den Bosch

Stage AOS Den Bosch

Het Rodenborch-College maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool (AOSMB).
LEES MEER

Leerlingbegeleiding

Vakanties

Bekijk hier 2017/2018

Naar agenda

Maandagenda

Bekijk hier de maandagenda

Naar agenda

Van de decaan

Conferentie ‘Talent en loopbaan’

Conferentie ‘Talent en loopbaan’

Op 16 november jl. vond de conferentie ‘Talent en loopbaan’ plaats op de Noordkade in Veghel. Meer dan 250 deelnemers vanuit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven spraken met elkaar over samenwerking in verschillende workshops en inspiratiesessies.
LEES MEER
Profielkeuze-avond VIP

Profielkeuze-avond VIP

De profielkeuze-avond is bedoeld voor leerlingen en ouders van H/V 3. Op deze avond nemen de teamleider en decaan u mee in de verschillende profielen en het loopbaanwiel.
LEES MEER
Inloggen in dedecaan.net voor ouders

Inloggen in dedecaan.net voor oude...

Ook dit schooljaar werkt het Rodenborch-College met DeDecaan.net. Wij maken o.a. gebruik van de portfoliomogelijkheden van de website, waarin u als ouder ook (gratis) mee kunt meekijken.
LEES MEER
Onderwijsbeurs Zuid

Onderwijsbeurs Zuid

Weet je nog niet wat je wilt gaan studeren?. Jij en duizenden andere jongeren doen tijdens hét studiekeuze-evenement inspiratie op voor de toekomst. Op Onderwijsbeurs Zuid vind je ruim 100 (onderwijs)instellingen
LEES MEER

Wist je dit al?

Nieuwe schoolmusical: PIPPIN

Nieuwe schoolmusical: PIPPIN

Dit schooljaar voert het Rodenborch de musical PIPPIN op
LEES MEER
Documentaire over pesten: Waar de rest begon

Documentaire over pesten: Waar de rest begon

Documentaire over pesten: Waar de rest begon
LEES MEER

Van de oudervereniging

THEMA-AVOND “TRAUMA’S BIJ JONGEREN” op 19 april

THEMA-AVOND “TRAUMA’S BIJ JONGEREN” op 19 april

Op donderdagavond 19 april om 20:00u organiseert de oudervereniging weer een thema-avond op het Rodenborch College. Het thema van deze avond is : “trauma’s bij jongeren”.
LEES MEER
Thema-avond stress bij jongeren

Thema-avond stress bij jongeren

Op woensdag 24 januari was er weer een thema-avond georganiseerd door de oudervereniging. Het thema was deze keer 'stress bij jongeren'.
LEES MEER

Van de leerlingen

Open podium

Open podium

Afgelopen donderdag 15 maart was het weer tijd voor het jaarlijkse open podium van het Rodenborch-College, een avond waar iedereen iets bijzonders kan doen
LEES MEER
Rodenborch-College in de FLL Beneluxfinale

Rodenborch-College in de FLL Beneluxfinale

Zaterdag 4 februari zijn we naar de First Lego League Benelux finale in Leeuwarden gegaan met Timu Ya Maji (“team het water” in het Swahili). Ons team bestaat uit 15 leerlingen en we werden door 5 docenten begeleid.
LEES MEER