Bij dyslexie gaan lezen, spellen en schrijven moeizaam, terwijl je dat wat betreft intelligentie wel makkelijk zou moeten kunnen. Bij dyscalculie heb je hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Vroeger werd je dan bestempeld als ‘dom’, terwijl we nu weten dat dyslexie en dyscalculie helemaal niets met intelligentie te maken hebben. Sterker nog: wist je dat mensen als Einstein, Leonardo da Vinci, Mozart en Wubbo Ockels dyslexie hadden? Gemiddeld heeft 3,6% van de leerlingen op een middelbare school dyslexie of dyscalculie.

Faciliteiten

Op het Rodenborch-College bieden wij leerlingen met dyslexie en dyscalculie faciliteiten waardoor ze toch in staat zijn het reguliere onderwijsprogramma te volgen. Daarvoor moet je wel een officiële verklaring hebben. Deze wordt afgegeven door een dyslexiedeskundige nadat is vastgesteld dat er sprake is van dyslexie. In de meeste gevallen is tijdens de basisschool na onderzoek al geconstateerd en onderzocht dat je dyslectisch bent en zal dat ook door de basisschool gemeld worden bij de overdracht. Het komt echter ook voor dat pas op de middelbare school een dyslexieprobleem komt bovendrijven, met name bij kinderen met een bovengemiddelde intelligentie.

Dyslexiepasje

Heb jij dyslexie? Dan vinden wij het prettig als jij en je ouders zelf ook contact opnemen met onze school voordat je bij ons op school begint. Dan kunnen we meteen overleggen waar behoefte aan is.
Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepasje waarmee ze toegang krijgen tot alle faciliteiten. We vinden het belangrijk dat je gemotiveerd blijft om te lezen en te schrijven en willen je stimuleren je best te blijven doen.

Klik hier voor de presentatie van de ouderavond dyslexie

Klik hier voor de brochure dyscalculie

Klik hier voor de brochure dyslexie

Dimphy van de Sande is remedial teacher op het Rodenborch-College
“Taal staat niet meer op de eerste plaats bij de jeugd. Het lezen van boeken heeft plaats gemaakt voor het spelen van games. En de jeugd heeft een eigen taaltje gecreëerd door het versturen van korte berichtjes via de smartphone. Dat heeft het woordbeeld niet positief gevoed. Vooral voor kinderen met dyslexie is dat een extra obstakel. Daarom blijven wij erop hameren dat het belangrijk is om te lezen. Bijvoorbeeld met auditieve ondersteuning. Door de combinatie van lezen en luisteren komt de tekst vaak wel goed binnen.”

Aan het begin van de brugklas maken we groepjes met leerlingen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn. We leggen dan uit welke faciliteiten we op school hebben waar ze gebruik van mogen maken en we geven ook leertips. Daarnaast is er een ouderavond over dyslexie waarin we deze leertips ook met ouders bespreken. Zij kunnen hun kind daarmee beter ondersteunen tijdens het leren van het huiswerk.

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen door het aanleren van strategieën en door hun motivatie steeds minder beperkt worden door hun dyslexie. De een zal daarbij wel meer hulp nodig hebben dan de ander. Daarom bieden we ook zorg op maat. Het is voor ons ook fijn als een kind waar we intensief mee werken een mooie voldoende haalt. Daar doe je het voor.”