Voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben, is er de Impulsklas. Eens per week komen kinderen die contact hebben met de remedial teacher, een uur samen. Tijdens dit uur wordt aandacht geschonken aan het verbeteren van de concentratie,  aan het verminderen van faalangst, aan het plannen van de leerstof, aan samenwerken en aan het ‘leren leren’. We streven ernaar dat de kinderen op een bepaald moment goed zelfstandig kunnen werken en geen extra hulp meer nodig hebben.

Het Rodenborch-College werkt binnen de school met vijf zorgniveaus. Op deze manier krijgen leerlingen (tijdelijk) ondersteuning van een persoonlijke coach en waar nodig van de ambulant begeleider.Voor leerlingen die instromen in de brugklas of tussentijds instromen wordt er gekeken of begeleiding binnen een zorgniveau nodig is om de leerling een goede start te laten maken.

Meierij
Het Rodenborch-College werkt samen met samenwerkingsverband De Meierij voor voortgezet onderwijs in de regio ‘s–Hertogenbosch. Het samenwerkingsverband ondersteunt en begeleidt individuele scholen en werkt met onderwijspartners en zorginstellingen samen aan passend onderwijs en ondersteuning voor alle leerlingen. Wanneer leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte de overstap maken van primair naar voortgezet onderwijs krijgen zij extra aandacht binnen De Meierij. Ook wanneer een leerling tussentijds overstapt naar een andere school is De Meierij hierbij betrokken.

Het samenwerkingsverband heeft een aantal extra voorzieningen voor leerlingen met een specifieke hulpvraag, zoals ACT (Advies Commissie Toewijzing) en BSV (bovenschoolse voorziening).
Samen met de leerling, de ouders en de school wordt gezocht naar de beste plek voor elke leerling.

Marian van ’t Root, zorgcoördinator

“Nu steeds minder kinderen naar speciaal onderwijs gaan, neemt de groep zorgleerlingen op school toe. Maar we zien ook dat bepaalde gebeurtenissen ervoor kunnen zorgen dat een leerling ineens vastloopt. Zo maken we ons grote zorgen over het fenomeen burn-out en depressiviteit bij met name jonge meisjes. Ook hebben we te maken met kinderen die gebukt gaan onder de echtscheiding van hun ouders of zijn geconfronteerd met het overlijden van een dierbare.  En als er in een app-groep vervelende dingen worden gezegd, dan kan dat een grote impact hebben op een kind.

Met project GOED! en de Impulsklas bieden we preventief hulp waardoor we veel leerlingen goed op weg kunnen helpen. En wie extra zorg nodig heeft, krijgt die ook van ons. We gaan best ver in het bieden van ondersteuning en durven daarbij out of the box te denken.  Als je dan ziet dat een kind opbloeit en goed gaat presteren, dan word je daar zelf ook heel gelukkig van. Dat maakt dat ik dit werk zo graag doe.”

Klik hier voor het Ondersteuningsprofiel.