Het team

Een docent levert een belangrijke bijdrage aan de sfeer in de klas. Als een docent goed in zijn of haar vel zit, zal dit uitstralen naar de leerlingen. We stimuleren daarom de beroepsvoorwaarden vrolijk, verrijkend, verrassend, vakmanschap en verantwoordelijk eigenaarschap.

De docenten weten het best hoe een onderwijsprogramma in de praktijk uitpakt. Ook hebben zij vaak een realistisch beeld wat er in hun ogen beter kan. Van die kennis willen én moeten we meer profiteren. Docenten krijgen vanaf dit nieuwe schooljaar ruimte in hun rooster om deel te nemen aan pilots. Zij gaan zich bezighouden met vernieuwingen die bijdragen aan het realiseren van onze onderwijsdoelen. De rol van de docenten verandert hierdoor wezenlijk. Zij gaan een veel groter stempel drukken op onderwijskundige ontwikkelingen op onze school. Daarmee lopen wij voorop in onderwijsland.

Overzicht leden Raad van Advies, MR en Oudervereniging

Raad van Advies
dhr. prof. dr. D. van den Berg; dhr. G. Becker; dhr. H. Derks; dhr. M. Hemmes; mw. E. Roest-de Bekker; dhr. A. van der Steen

Medezeggenschapsraad

  • Namens de ouders mw. H. Lemmers; dhr. F. van der Nieuwendijk
  • Namens de docenten mw. drs. Gerty Satijn; mw. Marlie Gompelman; mw. Mariëlle Griffioen
  • Namens het onderwijs ondersteunend personeel mw. Corine van Schijndel-Aalbers
  • Namens de leerlingen Guus Philips; Jippe van der Heiden

 

 

Oudervereniging

  1. M. van Houtert, voorzitter; mw. N. Liempt, secretaris, dhr. H. Mulder, mw. I. Aarninkhof;
    mw. M. van den Hoek; dhr. F. Fieman, mw. E. Quant; dhr. T. van den Heuvel

e-mail oudervereniging: oudervereniging@rodenborch.nl

Sociaal verpleegkundige

Mw. D. de Vaan                                               d.de.vaan@ggdhvb.nl                                  0900-4636443

Leerplichtzaken

Mw. B. Broeren                                               b.broeren@s-hertogenbosch.nl                06-11355139

Ambulant begeleiders

Mw. B. de Groot                                             b.degroot@ssoz.nl

Mw. A. van Heeswijk                                     aheeswijk@onderwijskoraalgroep.nl

Mw. A. Dankers                                               a.dankers@mytylschool-gabriel.nl

Contact

Voor inlichtingen en het telefonisch bereiken van medewerkers, kunt u contact opnemen met onze school via de receptie, telefoonnummer 073-521 90 46 (receptie@rodenborch.nl).

Overzicht medewerkers Rodenborch-College

Schoolleiding

ijm          drs. Marjo van IJzendoorn                m.v.ijzendoorn@rodenborch.nl      rector

MME

mnr        drs. René van de Meerendonk         r.v.d.meerendonk@rodenborch.nl  conrector

MME

Teamleiders

aln          Niels van Alebeek                               n.v.alebeek@rodenborch.nl            topsport

enb        Bart Engbers                                        b.engbers@rodenborch.nl               vmbo-t2,  vmbo-t3, vmbo-t4

grr          René van Gerven                                r.v.gerven@rodenborch.nl               leerjaar 1, 2 havo en 2 vwo

tlm          drs. Marcel van den Tillaart              m.v.d.tillaart@rodenborch.nl          leerjaar 3, 4, en 5 havo en

leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo

Leerlingcoördinatoren

aar          René van der Aa                                  r.v.d.aa@rodenborch.nl                    topsport

akf          Floor van den Akker &                       f.v.d.akker@rodenborch.nl              leerjaar 3 havo en 3 vwo

vrc          Cobijn Verhoeven                               c.verhoeven@rodenborch.nl          leerjaar 3 havo en 3 vwo

btt           Theo Baten                                           t.baten@rodenborch.nl                    leerjaar 1, 2 havo en 2 vwo

brf          Frank Brouwers                                   f.brouwers@rodenborch.nl              leerjaar 4 en 5 havo

hrt          Toos van Heerebeek                          t.v.heerebeek@rodenborch.nl        Jenaplan

hfr          Renée Hoeffnagel                               r.hoeffnagel@rodenborch.nl           leerjaar 4, 5, en 6 vwo

slh           Harrie Sloots                                        h.sloots@rodenborch.nl                   topsport

Decanen

brf          Frank Brouwers                                   f.brouwers@rodenborch.nl              havo, vwo

osp         Paul van Ostaijen                                p.v.ostaijen@rodenborch.nl            vmbo-t

Remedial teachers

dmm       Marjan Daamen-Reith                       m.daamen@rodenborch.nl

snd         drs. Dimphy van de Sande-Kessels d.v.d.sande@rodenborch.nl

Talentcoach

btt           Theo Baten                                           t.baten@rodenborch.nl

 

Vertrouwenspersonen

grr          René van Gerven                                r.v.gerven@rodenborch.nl

hrt          drs. Toos van Heerebeek                  t.v.heerebeek@rodenborch.nl

wrm        Mieke van Woerkom                         m.v.woerkom@rodenborch.nl

Zorgcoördinator

rtm         Marian van ’t Root MSC                    m.v.t.root@rodenborch.nl

 

Secretaris examens

hve         Eric van den Heuvel                           e.v.d.heuvel@rodenborch.nl

Onderwijs ondersteunend personeel

bnp         Piet Bongers                                        p.bongers@rodenborch.nl               roostermaker

clm         ing. Maarten van Caldenberg           m.v.caldenberg@rodenborch.nl     roostermaker

cnm        Marga Coonen                                    m.coonen@rodenborch.nl               conciërge

dne         Ellen van Dongen-Zadora                  e.v.dongen@rodenborch.nl             docent assistent

dri           Ingrid Groeneveld                              i.groeneveld@rodenborch.nl          studiecoach

grj           Joost Gruijters                                     j.gruijters@rodenborch.nl                technisch onderwijsassistent

hnm        Moniek van Heijningen                     m.v.heijningen@rodenborch.nl       studiecoach

lkd          Désirée van Lokven-Spaenij             d.v.lokven@rodenborch.nl               receptioniste, telefoniste

ltr            Roland Littooij                                     r.littooij@rodenborch.nl                   manager bedrijfsvoering

lwr          Rik van Leeuwen                                r.v.leeuwen@rodenborch.nl            medewerker administratie

mrr         Ridha Maâroufi                                   r.maaroufi@rodenborch.nl              algemeen medewerker

nsr          Rita van Nistelrooij                             r.v.nistelrooij@rodenborch.nl         algemeen medewerker

plh          Hetty Plaum-Westelaken                  h.plaum@rodenborch.nl                  receptioniste, telefoniste

psw         Wilma Passchier                                 w.passchier@rodenborch.nl            technisch onderwijsassistent

rkc          Coen Rijken                                          c.rijken@rodenborch.nl                    technisch onderwijsassistent

scc          Corine van Schijndel-Aalbers           c.v.schijndel@rodenborch.nl           medewerkster secretariaat,
financiële administratie

scj           Jan van Schijndel                                j.v.schijndel@rodenborch.nl            studiehuisbeheerder,

verzuimcoördinator

shm        Mohammad Sheikhi                           m.sheikhi@rodenborch.nl                assistent

snw         Wilma van Son                                    w.v.son@rodenborch.nl                   medewerkster

leerlingenadministratie

vla           Anita de Veld-Mommersteeg           a.d.veld@rodenborch.nl                   medewerkster

leerlingenadministratie

vrt           Ton Vermeer                                       t.vermeer@rodenborch.nl               technisch medewerker

Docenten

aar          René van der Aa                                  r.v.d.aa@rodenborch.nl                    techniek, talent skills

arc          Christa Aarts                                        c.aarts@rodenborch.nl                     natuurkunde

aka          Astrid van Aken                                  a.v.aken@rodenborch.nl                  Nederlands

akf          Floor van den Akker                           f.v.d.akker@rodenborch.nl              geschiedenis

alt           Tim van Alebeek                                 t.v.alebeek@rodenborch.nl             geschiedenis

bkm        Mirjam Beekmans                               m.beekmans@rodenborch.nl          geschiedenis,

mens & maatschappij

brc          Ciska Breevoort                                  c.breevoort@rodenborch.nl            biologie

brk          Koen Berendsen                                 k.berendsen@rodenborch.nl           aardrijkskunde

brm        Mark van den Berg                             m.v.d.berg@rodenborch.nl              biologie, natuurkunde

bzs          Salima Bezbiz                                       s.bezbiz@rodenborch.nl                   Frans

bwl         Lianne de Bie-Wingens                      l.d.bie@rodenborch.nl                      Frans

bnp         Piet Bongers                                        p.bongers@rodenborch.nl               wiskunde

bsf          Frank van den Bosch                          f.v.d.bosch@rodenborch.nl              Duits

brj           Jorn van den Braak                             j.v.d.braak@rodenborch.nl              lichamelijke opvoeding

brl           Lisanne van den Broek                      l.v.d.broek@rodenborch.nl              Nederlands

bkh         Henri Broekhuis                                  h.broekhuis@rodenborch.nl            Duits

brf          Frank Brouwers                                   f.brouwers@rodenborch.nl              biologie

clb          Belgin Ḉelik                                          b.celik@rodenborch.nl                     scheikunde

crm         Merel Coenraad                                  m.coenraad@rodenborch.nl            culturele en kunstzinnige

vorming, kunst en cultuur

crs          Sarah Cornelissen-de Potter             s.cornelissen@rodenborch.nl          geschiedenis

cke         Emmy van Cuijk                                   e.v.cuijk@rodenborch.nl                   Frans

dmm       Marjan Daamen-Reith                        m.daamen@rodenborch.nl              Nederlands

dnp         Pim van Dongen                                  p.v.dongen@rodenborch.nl             wiskunde

dre         Erwin van Dooren                               e.v.dooren@rodenborch.nl             maatschappijleer

drs          Suzanne van Doornmalen-                s.v.doornmalen@rodenborch.nl     Engels

Erkelens

drr          René van der Drift M. Ed.                  r.v.d.drift@rodenborch.nl                Nederlands

drf          Frans van Drunen                               f.v.drunen@rodenborch.nl               techniek

ekm        Mart van Eijk                                        m.v.eijk@rodenborch.nl                   Nederlands

ele          Eline Elsten                                           e.elsten@rodenborch.nl                   beeldende vorming

elb          Bas van den Elzen                               b.v.d.elzen@rodenborch.nl              lichamelijke opvoeding

enb         Steven Einmahl                                    s.einmahl@rodenborch.nl                                geschiedenis

frv           Vanya Fronik                                        v.fronik@rodenborch.nl                   techniek

gmr         Regina van Gemert                             r.v.gemert@rodenborch.nl              economie

gre          Eshter Gerritzen                                 e.gerritzen@rodenborch.nl             geschiedenis

gtm         Mieke Geurts                                       m.geurts@rodenborch.nl                 lichamelijke opvoeding

gmm       drs. Marlie Gompelman-van Esch   m.gompelman@rodenborch.nl       levensbeschouwing

gsm         Marjolein Graste                                 m.graste@rodenborch.nl                 Duits

gsr          Robin Graus                                         r.graus@rodenborch.nl                     wiskunde

grm         Marielle Griffioen                               m.griffioen@rodenborch.nl             Engels

hmt         drs. Ton Hamers MMO                      t.hamers@rodenborch.nl                 wiskunde

hrf          Floor Harmsen                                     f.harmsen@rodenborch.nl               lichamelijke opvoeding

hsj           ir. Joop van Hassel                              j.v.hassel@rodenborch.nl                                natuurkunde

hrt          drs. Toos van Heerebeek                  t.v.heerebeek@rodenborch.nl        Engels

hrl           Loes Heerkens                                    l.heerkens@rodenborch.nl              Nederlands

hdl          drs. Lukas van der Heijde                  l.v.d.heijde@rodenborch.nl             levensbeschouwing

hdm        drs. Marian van der Heijden-           m.v.d.heijden@rodenborch.nl        economie

van Namen

hsn         Nienke Heijstek                                   n.heijstek@rodenborch.nl                Engels

hry          Yvonne Herrings                                 y.herrings@rodenborch.nl               biologie

hve         Eric van den Heuvel                           e.v.d.heuvel@rodenborch.nl           aardrijkskunde,

algemene natuurwetenschappen

hfr          Renée Hoeffnagel Med                     r.hoeffnagel@rodenborch.nl           wiskunde

hls           Sander Hölscher                                 s.holscher@rodenborch.nl               wiskunde

hmd        drs. Debby Hooijmans                        d.hooijmans@rodenborch.nl           biologie

hld          Donna van der Hulst                           d.v.d.hulst@rodenborch.nl              Nederlands

hrg          Geert Hurenkamp                               g.hurenkamp@rodenborch.nl         scheikunde

kss          Stijn Kessens                                        s.kessens@rodenborch.nl                geschiedenis

kst           Teun Kessens                                       t.kessens@rodenborch.nl                 lichamelijke opvoeding

knb         Bas Koning                                           b.koning@rodenborch.nl                  aardrijkskunde

lmg         ir. Gérard Lambooij                            g.lambooij@rodenborch.nl              scheikunde

lns           Susanne Landzaat                                s.landzaat@rodenborch.nl               lichamelijke opvoeding

lnr           Robert-Jan Lantaff                              r.lantaff@rodenborch.nl                   Engels

lji             Inge van Looij                                      i.v.looij@rodenborch.nl                    biologie

lnh          Henni van Loon MSC                          h.v.loon@rodenborch.nl                   economie,

management & organisatie

mfm        Mohamed el Meftah                          m.e.meftah@rodenborch.nl             economie

mjm        Madelon de Meijer                            m.d.meijer@rodenborch.nl              geschiedenis

mtk         Koen Metselaar                                   k.metselaar@rodenborch.nl            Nederlands

mop        drs. Pieter de Mooij                            p.d.mooij@rodenborch.nl                geschiedenis

msl          Luuk Moseman                                    l.moseman@rodenborch.nl             economie

nlm         Mirjam Nelis                                        m.nelis@rodenborch.nl                    kunst algemeen

nnc         Colette van Nunen                             c.v.nunen@rodenborch.nl                Nederlands

nws         Sandra van den Nieuwenhuijzen     s.v.d.nieuwenhuijzen@rodenborch.nl     Nederlands

odn         Noortje Oudshoorn                            n.oudshoorn@rodenborch.nl          beeldende vorming

osp         Paul van Ostaijen                                p.v.ostaijen@rodenborch.nl            economie

plb          Bram Paulussen                                  b.paulussen@rodenborch.nl            wiskunde

ple          Edwin Ploeg                                         e.ploeg@rodenborch.nl                    techniek

pli           ir. Irene Pullens-van Gurp                 i.pullens@rodenborch.nl                  natuurkunde

ppj          Judith van Poppel                               j.v.poppel@rodenborch.nl               scheikunde

pra          Annoesjka van Peursem-Verhelst   a.v.peursem@rodenborch.nl           wiskunde

prp         Paul Pardoel                                        p.pardoel@rodenborch.nl                wiskunde

rnt          Tom Rennen                                        t.rennen@rodenborch.nl                  aardrijkskunde

rjl            Loes van Rooij                                     l.v.rooij@rodenborch.nl                    Nederlands

rnr          René van Roon                                    r.v.roon@rodenborch.nl                   Engels

rsb          Benjamin van Rosmalen                    b.v.rosmalen@rodenborch.nl          Frans

rtl            Loes de Ruiter                                     l.d.ruiter@rodenborch.nl                 Nederlands

snd         drs. Dimphy van de Sande-Kessels  d.v.d.sande@rodenborch.nl            Duits

stg           drs. Gerty Satijn                                  g.satijn@rodenborch.nl                    Frans

shn         Noor Schellekens                                nc.schellekens@rodenborch.nl       wiskunde

slr           Ruud Selbeck                                       r.selbeck@rodenborch.nl                 wiskunde

sng          Godelieve Steenbergen                    g.steenbergen@rodenborch.nl       Engels

slh          Harrie Sloots                                        h.sloots@rodenborch.nl                   lichamelijke opvoeding,

talent skills

slm          Marius Smallegoor                             m.smallegoor@rodenborch.nl         wiskunde

spn         Niek Spooren                                       n.spooren@rodenborch.nl               biologie

std          Daan van der Steen                            d.v.d.steen@rodenborch.nl             lichamelijke opvoeding

stm         drs. Monique Streutjes                      m.streutjes@rodenborch.nl             Duits

sww        Willem Swinkels                                  w.swinkels@rodenborch.nl              aardrijkskunde

tsa           Anja Tensen                                         a.tensen@rodenborch.nl                  Engels

tng          Giny Teunissen                                    g.teunissen@rodenborch.nl             beeldende vorming, culturele en                                                                                                                                 kunstzinnige vorming

ude         Erwin Udo                                            e.udo@rodenborch.nl                       economie

vlr           Roland de Valk                                     r.d.valk@rodenborch.nl                    wiskunde

vgm        Marijke van Veghel                            m.v.veghel@rodenborch.nl              levensbeschouwing

vlf           Femke Veldhoen                                 f.veldhoen@rodenborch.nl              wiskunde

vrc          Cobijn Verhoeven                               c.verhoeven@rodenborch.nl           Frans, talent skills

vrl           Lucas Verhoeven                                l.verhoeven@rodenborch.nl            wiskunde

vrr          Rene Vermaes                                     r.vermaes@rodenborch.nl               muziek

vri           Ilse Verrijth                                          i.verrijth@rodenborch.nl                 beeldende vorming

wnn        Niels van Wanrooij                             n.v.wanrooij@rodenborch.nl           Frans

wld         Djino Willemsen                                 d.willemsen@rodenborch.nl           Duits

wrm        Mieke van Woerkom                         m.v.woerkom@rodenborch.nl        lichamelijke opvoeding

zll            Loes van Zijl                                         l.v.zijl@rodenborch.nl                       Engels

zdg          Garry Zuidland                                     g.zuidland@rodenborch.nl               levensbeschouwing

zwm        Marion Zwanenberg-Neefs               m.zwanenberg@rodenborch.nl      muziek