Op het Rodenborch-College krijgen we ieder schooljaar leerlingen van andere middelbare scholen die toegang vragen tot onze school. Dat kan zijn vanwege een verhuizing, maar ook omdat ze van hun huidige school af moeten of willen. Helaas hebben wij maar beperkt plek voor leerlingen van andere scholen. Onder zij-instromers verstaan we leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs willen overstappen naar het Rodenborch-College.

Leerlingen met een lootstatus kunnen nog tot 1 mei aanmelden. Wanneer dit laatste het geval is kun je een mail sturen naar administratie@rodenborch.nl met als onderwerp tussentijdse instroom loot.