‘Eine Fremdsprache lernt man, um in einem fremden Land nicht nur ein Fremder zu sein’

Terwijl buiten de temperatuur tot de astronomische waarde van 34 graden stijgt, gaat het in lokaal 102 ook ‘in die heiße Phase’ : Negen leerlingen ontvangen daar vandaag een Goethe-certificaat.

Zij hielden het hoofd koel en oefenden gedreven voor het examen B1 of B2, dat ze in april met goed gevolg aflegden. Hiermee geven ze er blijk van de Duitse taal op een gevorderd niveau te beheersen.

Alle deelnemers hadden hun persoonlijke drijfveer: een goede uitgangspositie voor het examen creëren, een prestatie neerzetten, na het examen in Duitsland studeren, een studie Germanistiek/literatuurwetenschap of op het hoogste niveau in Duitsland ijshockeyen.

Dat laatste geldt voor Makar, over wie eerder op deze site een artikel verscheen. Makar verklaart daarin zijn passie voor deze sport vanuit zijn Russische roots.

Op onze partnerschool in Breda, waar in april het mondeling examen plaatsvond, liepen we langs een vitrine met Matroesjka’s. Een mooie metafoor: Zoals deze houten poppetjes in elkaar passend steeds groter worden, groeiden ook onze leerlingen met iedere ervaring.

Wij feliciteren hen met deze prestatie en zien een aantal deelnemers na de zomer graag terug voor de training C1.