Actueel – Een woordje van

Een woordje van Mart van Eijk

Tegenwoordig hebben alle scholen een site. Zo’n site moet je onderhouden en hij moet zowel visueel als tekstueel aantrekkelijk zijn. Met dat laatste houdt docent Nederlands Mart van Eijk zich bezig.

Een woordje van Toos van Heerebeek

Ze werkt dit jaar voor het laatst als leerlingcoördinator voor de Jena-afdeling van onze school.  In september gaat docente Engels Toos van Heerebeek met een welverdiend pensioen en met haar verdwijnt ook de Jena-afdeling.

Een woordje van Bas van den Elzen

‘Er zijn mensen die van de geur van een gymzaal al rillingen krijgen, omdat ze vroeger slechte ervaringen hadden in de gymles’, vertelt docent lichamelijke opvoeding Bas van den Elzen.

Een woordje van Marion Zwanenberg

De blazersklas is sinds 2005 een begrip op het Rodenborch-College. Marion Zwanenberg geeft de lessen, dirigeert het orkest tijdens de jaarlijkse musicaluitvoering en coördineert de blazersklas. Hoe werkt het?

Een woordje van de roosterkamer

‘Met alles waar het woord ‘rooster’ in voorkomt hebben we te maken’, begint Bongers. Samen met Maarten van Caldenberg vormt hij ‘de roosterkamer’. ‘We maken onder andere jaarroosters, vergaderroosters, dagroosters. Bij een ziekmelding van een docent bijvoorbeeld proberen het rooster zo gunstig mogelijk voor iedereen aan te passen.