Ieder jaar rond de eindexamentijd verschijnen er nieuwsberichten over scholen waar iets is misgegaan voor, tijdens of na de centrale eindexamens. Elke school heeft iemand die verantwoordelijk is voor de gang van zaken rondom deze spannende tijd, de secretaris examens. Hij zorgt er onder andere voor dat alle procedures gevolgd worden, informeert de collega’s over wijzigingen in het examenbesluit en waarborgt de rust rondom de examenlokalen.

Bij ons was dat (heel lang) Wim Vorstenbosch. ‘Je moet in elk geval stressbestendig zijn voor deze taak’, zegt Wim, ‘het is een taak met piekbelastingen. Verder heb je alle hulp nodig van je collega’s, die moeten alle afspraken en protocollen volgen om te voorkomen dat er iets misgaat. In zo’n geval ben ik eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor de inspecteur’.

‘De combinatie van lesgeven (economie, m&o en statistiek) en organiseren heb ik altijd heel prettig gevonden’, vertelt Wim, die dit jaar met pensioen gaat. ‘Ik heb altijd met plezier op het Rodenborch gewerkt. Vanaf 1988 heb ik wel ups-and-downs meegemaakt. Het is een soort golfbeweging van perioden waarin het beter of slechter gaat met de school. Constante factor is de prettige en losse sfeer op het Rodenborch’.