Ze werkt dit jaar voor het laatst als leerlingcoördinator voor de Jena-afdeling van onze school.  In september gaat docente Engels Toos van Heerebeek met een welverdiend pensioen en met haar verdwijnt ook de Jena-afdeling.

‘Het aantal aanmeldingen voor Jenaplan was onvoldoende om daar een aparte afdeling voor te laten bestaan. De schoolleiding heeft toen besloten om met Jenaplan te  stoppen.  Aan de ouders van de laatste groep leerlingen is toegezegd dat hun kinderen  tot het derde jaar Jenaplanonderwijs zouden krijgen. De schoolleiding heeft me toen gevraagd de Jena-afdeling in deze laatste drie jaar af te bouwen’, legt Toos uit. ‘Mijn werk bestaat niet alleen uit alle leerlingcoördinator taken  maar onder andere ook uit het opzetten en organiseren van projecten en vieringen, daarnaast ben ik er voor de leerlingen en ouders als er wat aan de hand is. Een goede aansluiting op het reguliere onderwijs is belangrijk. Specifiek Jenazaken als het werken  met weekplanners, werken in projecten, werken in niveaugroepen zijn nu opgenomen in het reguliere schoolplan en ook het belang van het stimuleren van de creativiteit en zelfwerkzaamheid wordt onderkend. Ouders hebben bij Jenaplan op meerdere niveaus, vaak een actieve rol bij (buitenschoolse) activiteiten.  Ons laatste project heeft als toepasselijk thema ‘Tijd’. Een onderdeel is een reünie voor alle (oud)leerlingen, docenten en ouders. We maken ook een soort testament met daarin alle belangrijke zaken vanuit Jena.”

‘Ik zie vaak dat deze leerlingen niet alleen met hun verstand keuzes maken, bijvoorbeeld voor een profiel, maar dat ook doen met hun hart”, zegt Toos. “Dat vind ik het meest inspirerende van mijn werk en ook om te zien dat de leerlingen in groepen minstens net zoveel van elkaar leren dan van hun docenten.”

Typerend voor het Rodenborch vindt Toos de betrokkenheid, bijvoorbeeld bij het proces van samengaan van de twee scholen, Jeroen Boschcollege en het Rodenborch College. ‘De wijze waarop we nu al met teams van beide scholen werken aan de voorbereiding voor de nieuw school vind ik heel bijzonder”.