René van den Meerendonk is conrector van het Rodenborch-College. In deze rubriek belichten we altijd wat iemand doet, maar in dit geval zou je je kunnen afvragen ‘wat doet hij niet?’

‘De drie belangrijkste pijlers van mijn werk zijn de organisatie, het onderhouden van interne en externe contacten en het personeelsbeleid’, begint René. ‘Daarnaast heb ik ook met de financiële kant van de school te maken. Mijn werk is dus heel afwisselend en divers en dat is meteen ook de aantrekkelijke kant van mijn functie. Ik houd bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken, ik kijk naar de lesroosters, de lesverdeling en de taakverdeling en ik heb overleg met de schoolleiding en teamleiders over de nieuwe school naast veel andere zaken.
De drijfveer achter al die activiteiten is de vraag ‘wat heeft de leerling eraan?’
We willen natuurlijk dat onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen en dan spelen al deze factoren een directe of indirecte rol.

‘Typerend voor Rodenborch is de prettige omgang met de collega’s’, vindt René. ‘ Er heerst hier een open sfeer, iedereen kan binnenlopen. We werken op basis van gelijkwaardigheid waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.’