De blazersklas is sinds 2005 een begrip op het Rodenborch-College. Marion Zwanenberg geeft de lessen, dirigeert het orkest tijdens de jaarlijkse musicaluitvoering en coördineert de blazersklas. Hoe werkt het?
‘Voordat de brugklasleerlingen op school komen, kunnen ze kennismaken met verschillende blaasinstrumenten zoals dwarsfluit of saxofoon’, legt Marion uit. ‘Als ze enthousiast zijn voor een instrument, kunnen ze deelnemen aan de blazersklas. Ze krijgen dan twee uur per week les in het bespelen van hun instrument. Dit gebeurt onder schooltijd, in plaats van de reguliere muziekles. Je hoeft geen ervaring te hebben en als je wel al een instrument speelt, ben ook van harte welkom. Na een jaar kun je al aardig spelen op je instrument. Je kunt na het 3e jaar verder in de orkestklas, die ook de jaarlijkse musical begeleidt.’
Marion werkt samen met muziekinstrumentenproducent Yamaha. Yamaha ziet het belang van structurele muziekeducatie in en helpt Yamaha blazersklassen op allerlei gebieden. Sinds enkele jaren coördineert zij ook de blazersklassen in andere Europese landen. Er zijn uitwisselingen wat betreft didactische en pedagogische inzichten.
‘Leerlingen laten samenspelen geeft me de meeste voldoening’, zegt Marion. ‘Je ziet ze groeien in de jaren dat ze les krijgen, op zowel het muzikale en als persoonlijke vlak. Samen in een orkest spelen is goed voor je sociale ontwikkeling. Het is mooi dat onze school leerlingen ook echt de kans biedt om te ontdekken over welke muzikale talenten zij beschikken’.