‘Als teamleider havo/vwo 3 en havo 4 en 5 geef je nog maar weinig les en heb je helaas minder direct contact met de leerlingen’, laat Marcel van den Tillaart met enige spijt in zijn stem weten. ‘ Maar in deze functie beteken je op een andere manier iets voor de leerlingen. Mijn rol zie ik vooral als verbinder: we zijn een nieuw onderwijsconcept aan het maken voor de toekomstige school en het is belangrijk dat iedereen daarin mee kan. De gestelde doelen en idealen moeten haalbaar zijn voor leerlingen en collega’s.
De nieuwe school moet nog effectiever en aantrekkelijker voor leerlingen worden. Belangrijk daarbij zijn onder andere: interactieve werkvormen en een actievere rol voor leerlingen waarbij zoveel mogelijk de wereld buiten school betrokken wordt. Deel uit maken van dat proces en daarin richting geven vind ik het meest aantrekkelijke in mijn functie.’
Marcel doet zijn werk niet alleen. ‘Ik kan vertrouwen op twee jonge en energieke mensen: Floor van den Akker die leerlingzaken voor havo/vwo 3 regelt en Frank Brouwers die dat voor de bovenbouw doet. Het Rodenborch-College heeft altijd een hecht docententeam gehad. Collega’s gunnen elkaar veel en de sfeer is open en direct’.