Ruimte voor jouw talent, oog voor elkaar
Op het Rodenborch-College krijg je de kans jouw talent te ontwikkelen. Je kunt kiezen: VIP of Jenaplan.
Maar ook: talenttraject, blazersklas, musical, projecten in en buiten de school en voor de topsporters Topsport Talentschool.
Actueel
11-9-2015
Dinsdag 8 september vonden de introductieactiviteiten plaats voor alle klassen
14-7-2015
Definitieve opbrengst sponsorloop KWF 
€ 10827,86  

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV