Ruimte voor jouw talent, oog voor elkaar
Op het Rodenborch-College krijg je de kans jouw talent te ontwikkelen. Je kunt kiezen: VIP of Jenaplan.
Maar ook: talenttraject, blazersklas, musical, projecten in en buiten de school en voor de topsporters Topsport Talentschool.
Actueel
22-3-2015
Donderdag 19 maart werd de Kangoeroewedstrijd gehouden.
13-3-2015

Ezra Mekke, Chris Kiewit en Aaron Schaap hebben de poëzierevue gewonnen.

13-3-2015

Donderdag 12 maart presenteerden eindexamenkandidaten hun profielwerkstuk.


Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV